แพนดอร่า ตอกย้ำผู้นำวงการเครื่องประดับอัญมณีฝีมือไทย

บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด ผู้ผลิตเครื่องประดับอัญมณีชื่อดังสัญชาติเดนมาร์ก ตอกย้ำความเป็นผู้นำในฐานะผู้ผลิตและส่งออกเครื่องประดับอัญมณีรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกับนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาองค์กรอันโดดเด่น โดยได้รับการจัดอันดับเป็นสถานประกอบการที่มีการจ้างงานผู้พิการมากที่สุดอันดับ 1 ในอุตสาหกรรมจิวเวลรี่ในประเทศไทย

แพนดอร่า ถือเป็นหนึ่งในแบรนด์เครื่องประดับอัญมณีฝีมือประณีตที่ใหญ่ที่สุดของโลก ที่มีสินค้าวางจำหน่ายในกว่า 100 ประเทศใน 6 ทวีปทั่วโลก ด้วยความเป็นโกลบอลแบรนด์ชั้นนำของวงการจิวเวลรี่ที่มีฐานลูกค้าอยู่ทั่วโลก แพนดอร่าจึงตระหนักถึงความสำคัญในการเฟ้นหาและคัดเลือกผู้สมัครที่มีศักยภาพสูงเข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ โดยให้คุณค่าและยอมรับในความหลากหลายทางสัญชาติ วัฒนธรรม และเพศ

อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการจ้างงานและสนับสนุนกิจกรรมผู้พิการ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประโยชน์ให้องค์กร พร้อมมอบสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม นอกจากนี้ยังมีนโยบายช่วยเหลือผู้พิการในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ถือเป็นนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลอันโดดเด่น สะท้อนวิสัยทัศน์ของแบรนด์แพนดอร่าที่ต้องการจะเป็นแบรนด์เครื่องประดับอัญมณีอันเป็นที่รักและชื่นชอบมากที่สุดในโลก

นางจำรูญ ทองอ่อน รองประธานสายงานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร กล่าวว่าจากการได้รับการจัดอันดับเป็นสถานประกอบการที่มีการจ้างงานผู้พิการมากที่สุดอันดับ 1 ในอุตสาหกรรมจิวเวลรี่ในประเทศไทย จากกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถือเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จของแพนดอร่าในการมุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการจ้างงาน การพัฒนาศักยภาพ และการส่งเสริมอาชีพของผู้พิการมาอย่างต่อเนื่อง ความใส่ใจในการอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานผู้พิการ และปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม ช่วยสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพนักงานในบริษัท เพราะแพนดอร่าคือครอบครัวเดียวกัน

อย่างไรก็ตามในปี 2561 แพนดอร่าวางแผนจ้างผู้พิการจำนวน 112 คน แบ่งออกเป็นพนักงานโรงงานที่กรุงเทพมหานครจำนวน 79 คน และโรงงานที่จังหวัดลำพูนจำนวน 33 คน ซึ่งทำงานอยู่ในแผนกติดต้น ติดก้าน จัดออเดอร์ และแผนกฝังพลอยในเทียน เพื่อเสริมกำลังการผลิตเครื่องประดับอัญมณีตอบรับดีมานด์โลก อีกทั้งยังมีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการในต่างจังหวัด ซึ่งแพนดอร่าได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการเพื่อผู้พิการ โดยแบ่งออกเป็น 2 โครงการดังนี้

2. โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อผู้พิการในชุมชน ตามแนวทางพระราชดำริฯ จังหวัดลำพูน โดยแพนดอร่าได้สนับสนุนการก่อสร้างบ้านพัก อาคารกิจกรรม และห้องน้ำสำหรับผู้พิการ พร้อมพื้นที่สำหรับทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ รวมมูลค่ากว่า 1,600,000 บาท ณ บ้านสวนบุญชู ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิตะวันฉาย คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคมปี 2560 ส่วนพื้นที่ทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสแรกของปี 2561 ซึ่งแพนดอร่าจะสนับสนุนทุนในการทำการเกษตรต่อไป

ด้วยนโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์อันโดดเด่นของแพนดอร่าที่มุ่งเน้นการให้คุณค่าและใส่ใจในความเท่าเทียมของพนักงาน ไม่เว้นแม้แต่พนักงานผู้พิการ ทำให้บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด พร้อมก้าวไปสู่การเป็นแบรนด์เครื่องประดับที่สามารถครองใจผู้หญิงทั่วโลกได้อย่างแท้จริง